ENGLISH
阻尼减振材料  首页 > 产品中心 > 阻尼减振材料
详细介绍:

用于铁路、高铁、地铁的轨道垫板。

点击放大        点击放大
                  地铁-板上橡胶垫板                                      地铁-轨下橡胶垫板

点击放大        点击放大
                   WJ-7B绝缘缓冲板                                            WJ-8弹性垫板

点击放大        点击放大
              WJ-7B橡胶垫板                                WJ-8C橡胶垫板

点击放大
                     WJ-8橡胶垫板

业务联系人: 贸易二部