ENGLISH
分散染料  首页 > 产品中心 > 分散染料
详细介绍:

该产品采用目前国内最新生产技术,生产装备自动化程度高,生产过程控制严格,产品质量稳定,批与批之间色光、强度等指标误差小。产品色光鲜艳、上色率高,能满足国内外不同用户对该产品性能要求。
点击放大  分散染料

用途:是涤纶及其混纺纤维染色的主色染料,也可用于醋纤、锦纶、涤纶的直接印花。

我司与国内外多家分散染料生产厂家均有紧密合作,可提供各种分散染料不同强度定制服务,拼箱及整箱发货,为您提供最低廉的价格与最优质的服务,欢迎来电垂询。

C.I.DISPERSE ORANGE 25,210%

C.I.DISPERSE ORANGE 29,200%

C.I.DISPERSE ORANGE 30,150%

C.I.DISPERSE ORANGE 61,200%

C.I.DISPERSE ORANGE 73,240%

C.I.DISPERSE ORANGE 62,200%

C.I.DISPERSE ORANGE 31,200%

C.I.DISPERSE BLACK CC-R,300%

C.I.DISPERSE BLACK CC-G,300%

C.I.DISPERSE RED 73,220%

C.I.DISPERSE RED 82,200%

C.I.DISPERSE RED 152,200%

C.I.DISPERSE RED 153,200%

C.I.DISPERSE RED 50,200%

C.I.DISPERSE RED 167,120%

C.I.DISPERSE VIOLET 93,330%

C.I.DISPERSE BLUE 56,150%

C.I.DISPERSE BLUE 291,300%

 

业务联系人: 贸易一部